Kobalaq - Equip segons velocitat
 
   KOBALAQ  |  LLARGA DISTÀNCIA  |  GALERIA  |  NOTICIES  |  FINNMARKSLØPET  |  ALTRES CURSES  |  REGISTRAR-SE 
 2.006
 2.007
 2.009
 2.010
 2.011
 2.012
 2.013
 2.014
 2015
 2.016
 2.017
 2.018
 2019
 Website oficial
 Entrenaments
 Gossos per aquesta cursa
 Estadístiques
 Estadístiques comparatives any anterior
 Estadístiques comparatives any -2
 Estadístiques dels gossos
 Equip segons velocitat
 Millor equip
 Inscrits Gasudal Maraton
 Seguiment Gasudal Maraton GPS
 Seguiment Gausdal Maraton
 Inscrits Gruveløpet
 Seguiment Gruveløpet
 Inscrits Finnmarksløpet
Català  | Castellano | English 
Equip

EQUIP SEGONS VELOCITAT
 Tram/Tramo/Stretch de/from 0 Km a/to 15 Km 
Leader EsquerraLeader Dreta
 1  Isa  63.60 Km.   14.35 Km/h 
 1  Zessa  31.80 Km.   13.85 Km/h 
 2  Alta  21.20 Km.   15.59 Km/h 
 3  Joatka  10.60 Km.   13.64 Km/h 
Swing EsquerraSwing Dreta
 1  Mito  63.60 Km.   14.35 Km/h 
 1  Zessa  31.80 Km.   14.88 Km/h 
 2  Alta  31.80 Km.   13.85 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Gel  31.80 Km.   13.85 Km/h 
 2  Tro  21.20 Km.   15.24 Km/h 
 3  Joatka  10.60 Km.   14.21 Km/h 
 1  Bruna  31.80 Km.   13.85 Km/h 
 2  Joatka  10.60 Km.   17.26 Km/h 
 3  Toll  10.60 Km.   14.21 Km/h 
 4  Gebre  10.60 Km.   13.64 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Tro  21.20 Km.   13.71 Km/h 
 2  Gebre  10.60 Km.   17.26 Km/h 
 3  Gel  10.60 Km.   14.21 Km/h 
 4  Joatka  10.60 Km.   14.13 Km/h 
 5  Alta  10.60 Km.   13.64 Km/h 
 1  Toll  31.80 Km.   14.85 Km/h 
 2  Gebre  21.20 Km.   13.71 Km/h 
 3  Bruna  10.60 Km.   14.21 Km/h 
Wheel EsquerraWheel Dreta
 1  Gel  21.20 Km.   15.24 Km/h 
 2  Tro  21.20 Km.   14.17 Km/h 
 3  Joatka  21.20 Km.   13.71 Km/h 
 1  Bruna  21.20 Km.   15.24 Km/h 
 2  Gebre  21.20 Km.   14.17 Km/h 
 3  Toll  21.20 Km.   13.71 Km/h 
 Tram/Tramo/Stretch de/from 15 Km a/to 50 Km 
Leader EsquerraLeader Dreta
 1  Alta  610.80 Km.   14.86 Km/h 
 2  Joatka  415.20 Km.   14.55 Km/h 
 3  Mito  357.10 Km.   14.93 Km/h 
 4  Isa  255.60 Km.   14.82 Km/h 
 1  Isa  1310.30 Km.   14.77 Km/h 
 2  Zessa  217.50 Km.   14.80 Km/h 
 3  Joatka  54.30 Km.   14.94 Km/h 
 4  Alta  31.20 Km.   14.98 Km/h 
 5  Mito  25.40 Km.   15.24 Km/h 
Swing EsquerraSwing Dreta
 1  Alta  701.80 Km.   15.29 Km/h 
 2  Mito  433.10 Km.   14.57 Km/h 
 3  Gebre  158.70 Km.   15.07 Km/h 
 4  Joatka  157.00 Km.   13.98 Km/h 
 5  Gel  31.10 Km.   16.23 Km/h 
 1  Zessa  598.30 Km.   15.46 Km/h 
 2  Mito  364.50 Km.   15.07 Km/h 
 3  Joatka  232.40 Km.   14.43 Km/h 
 4  Alta  239.60 Km.   13.31 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Oslo  636.20 Km.   15.17 Km/h 
 2  Gel  267.20 Km.   14.75 Km/h 
 3  Gebre  213.60 Km.   14.80 Km/h 
 4  Tro  109.90 Km.   15.48 Km/h 
 5  Mito  88.80 Km.   14.72 Km/h 
 1  Bruna  282.50 Km.   14.93 Km/h 
 2  Joatka  250.90 Km.   15.41 Km/h 
 3  Toll  186.80 Km.   15.29 Km/h 
 4  Mito  143.90 Km.   14.29 Km/h 
 5  Gel  123.70 Km.   15.40 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Gebre  467.20 Km.   15.38 Km/h 
 2  Tro  446.10 Km.   14.63 Km/h 
 3  Oslo  285.50 Km.   15.07 Km/h 
 4  Gel  187.10 Km.   13.10 Km/h 
 5  Mito  51.40 Km.   11.46 Km/h 
 1  Toll  466.50 Km.   15.42 Km/h 
 2  Bruna  384.00 Km.   14.99 Km/h 
 3  Joatka  172.00 Km.   14.72 Km/h 
 4  Mito  112.30 Km.   16.31 Km/h 
 5  Gel  81.10 Km.   15.65 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Gel  498.30 Km.   15.05 Km/h 
 2  Tro  439.70 Km.   14.84 Km/h 
 3  Oslo  222.10 Km.   15.04 Km/h 
 4  Gebre  174.00 Km.   15.04 Km/h 
 1  Bruna  295.30 Km.   14.69 Km/h 
 2  Joatka  183.20 Km.   15.08 Km/h 
 3  Toll  154.00 Km.   15.30 Km/h 
 4  Gel  99.70 Km.   14.70 Km/h 
 5  Mito  31.10 Km.   15.95 Km/h 
Wheel EsquerraWheel Dreta
 1  Gebre  568.10 Km.   14.23 Km/h 
 2  Tro  519.60 Km.   14.99 Km/h 
 3  Oslo  262.40 Km.   15.01 Km/h 
 4  Gel  225.80 Km.   14.89 Km/h 
 5  Joatka  31.10 Km.   17.28 Km/h 
 1  Bruna  574.10 Km.   15.23 Km/h 
 2  Toll  434.20 Km.   14.10 Km/h 
 3  Gel  124.70 Km.   15.18 Km/h 
 4  Joatka  117.20 Km.   15.32 Km/h 
 5  Oslo  45.40 Km.   13.55 Km/h 
 Tram/Tramo/Stretch des de/desde/from 50 Km 
Leader EsquerraLeader Dreta
 1  Mito  263.00 Km.   11.28 Km/h 
 2  Alta  210.50 Km.   11.72 Km/h 
 3  Isa  159.10 Km.   10.40 Km/h 
 1  Isa  314.40 Km.   12.10 Km/h 
 2  Joatka  53.70 Km.   10.67 Km/h 
 3  Zessa  52.80 Km.   10.25 Km/h 
 4  Alta  52.60 Km.   10.28 Km/h 
Swing EsquerraSwing Dreta
 1  Mito  157.70 Km.   12.30 Km/h 
 2  Bruna  156.60 Km.   11.20 Km/h 
 3  Oslo  106.40 Km.   11.44 Km/h 
 4  Gebre  106.50 Km.   10.46 Km/h 
 5  Joatka  52.80 Km.   10.25 Km/h 
 1  Alta  210.40 Km.   11.56 Km/h 
 2  Joatka  104.00 Km.   13.36 Km/h 
 3  Oslo  53.70 Km.   10.67 Km/h 
 4  Mito  52.80 Km.   10.25 Km/h 
 5  Toll  52.60 Km.   10.28 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Gebre  260.60 Km.   11.97 Km/h 
 2  Gel  211.80 Km.   10.81 Km/h 
 3  Tro  53.70 Km.   10.67 Km/h 
 4  Oslo  52.80 Km.   10.25 Km/h 
 1  Gel  104.00 Km.   13.36 Km/h 
 2  Toll  104.00 Km.   11.73 Km/h 
 3  Joatka  106.40 Km.   11.40 Km/h 
Wheel EsquerraWheel Dreta
 1  Bruna  264.30 Km.   11.93 Km/h 
 2  Joatka  104.00 Km.   11.73 Km/h 
 3  Tro  105.40 Km.   10.27 Km/h 
 4  Gel  53.70 Km.   10.67 Km/h 
 5  Oslo  52.60 Km.   10.21 Km/h 
 1  Toll  264.30 Km.   11.93 Km/h 
 2  Gel  104.00 Km.   11.73 Km/h 
 3  Joatka  52.60 Km.   10.28 Km/h 
 4  Bruna  52.60 Km.   10.21 Km/h 
 T O T A L 
Leader EsquerraLeader Dreta
 1  Alta  821.30 Km.   13.90 Km/h 
 2  Mito  620.10 Km.   13.13 Km/h 
 3  Isa  478.30 Km.   12.93 Km/h 
 4  Joatka  415.20 Km.   14.55 Km/h 
 1  Isa  1624.70 Km.   14.16 Km/h 
 2  Zessa  302.10 Km.   13.64 Km/h 
 3  Joatka  118.60 Km.   12.56 Km/h 
 4  Alta  105.00 Km.   12.27 Km/h 
 5  Mito  25.40 Km.   15.24 Km/h 
Swing EsquerraSwing Dreta
 1  Alta  701.80 Km.   15.29 Km/h 
 2  Mito  654.40 Km.   13.93 Km/h 
 3  Gebre  265.20 Km.   12.80 Km/h 
 4  Joatka  209.80 Km.   12.81 Km/h 
 5  Bruna  182.60 Km.   10.92 Km/h 
 1  Zessa  630.10 Km.   15.43 Km/h 
 2  Alta  481.80 Km.   12.52 Km/h 
 3  Mito  417.30 Km.   14.23 Km/h 
 4  Joatka  336.40 Km.   14.09 Km/h 
 5  Oslo  53.70 Km.   10.67 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Oslo  689.00 Km.   14.63 Km/h 
 2  Gel  510.80 Km.   12.77 Km/h 
 3  Gebre  474.20 Km.   13.10 Km/h 
 4  Tro  184.80 Km.   13.66 Km/h 
 5  Mito  88.80 Km.   14.72 Km/h 
 1  Joatka  367.90 Km.   14.03 Km/h 
 2  Bruna  314.30 Km.   14.82 Km/h 
 3  Toll  301.40 Km.   13.81 Km/h 
 4  Gel  227.70 Km.   14.40 Km/h 
 5  Mito  143.90 Km.   14.29 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Gebre  477.80 Km.   15.41 Km/h 
 2  Tro  467.30 Km.   14.59 Km/h 
 3  Oslo  285.50 Km.   15.07 Km/h 
 4  Gel  197.70 Km.   13.15 Km/h 
 5  Mito  51.40 Km.   11.46 Km/h 
 1  Toll  498.30 Km.   15.38 Km/h 
 2  Bruna  394.60 Km.   14.97 Km/h 
 3  Joatka  172.00 Km.   14.72 Km/h 
 4  Mito  112.30 Km.   16.31 Km/h 
 5  Gel  81.10 Km.   15.65 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Gel  498.30 Km.   15.05 Km/h 
 2  Tro  439.70 Km.   14.84 Km/h 
 3  Oslo  222.10 Km.   15.04 Km/h 
 4  Gebre  174.00 Km.   15.04 Km/h 
 1  Bruna  295.30 Km.   14.69 Km/h 
 2  Joatka  183.20 Km.   15.08 Km/h 
 3  Toll  154.00 Km.   15.30 Km/h 
 4  Gel  99.70 Km.   14.70 Km/h 
 5  Mito  31.10 Km.   15.95 Km/h 
Wheel EsquerraWheel Dreta
 1  Tro  646.20 Km.   13.92 Km/h 
 2  Gebre  568.10 Km.   14.23 Km/h 
 3  Oslo  315.00 Km.   13.92 Km/h 
 4  Gel  300.70 Km.   13.93 Km/h 
 5  Bruna  290.30 Km.   11.86 Km/h 
 1  Toll  719.70 Km.   13.21 Km/h 
 2  Bruna  647.90 Km.   14.65 Km/h 
 3  Gel  228.70 Km.   13.39 Km/h 
 4  Joatka  169.80 Km.   13.30 Km/h 
 5  Oslo  45.40 Km.   13.55 Km/h 

Kobalaq Equip de gossos de trineu - 2006