Kobalaq - Equip segons velocitat
 
   KOBALAQ  |  LLARGA DISTÀNCIA  |  GALERIA  |  NOTICIES  |  FINNMARKSLØPET  |  ALTRES CURSES  |  REGISTRAR-SE 
 2.006
 2.007
 2.009
 2.010
 2.011
 2.012
 2.013
 2.014
 2015
 2.016
 2.017
 2.018
 2019
 Website oficial
 Entrenaments
 Gossos per aquesta cursa
 Estadístiques
 Estadístiques comparatives any anterior
 Estadístiques comparatives any -2
 Estadístiques dels gossos
 Equip segons velocitat
 Millor equip
Català  | Castellano | English 
Equip

EQUIP SEGONS VELOCITAT
 Tram/Tramo/Stretch de/from 0 Km a/to 15 Km 
Leader EsquerraLeader Dreta
 1  Isa  63.60 Km.   14.35 Km/h 
 1  Zessa  31.80 Km.   13.85 Km/h 
 2  Alta  21.20 Km.   15.59 Km/h 
 3  Joatka  10.60 Km.   13.64 Km/h 
Swing EsquerraSwing Dreta
 1  Mito  63.60 Km.   14.35 Km/h 
 1  Zessa  31.80 Km.   14.88 Km/h 
 2  Alta  31.80 Km.   13.85 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Gel  31.80 Km.   13.85 Km/h 
 2  Tro  21.20 Km.   15.24 Km/h 
 3  Joatka  10.60 Km.   14.21 Km/h 
 1  Bruna  31.80 Km.   13.85 Km/h 
 2  Joatka  10.60 Km.   17.26 Km/h 
 3  Toll  10.60 Km.   14.21 Km/h 
 4  Gebre  10.60 Km.   13.64 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Tro  21.20 Km.   13.71 Km/h 
 2  Gebre  10.60 Km.   17.26 Km/h 
 3  Gel  10.60 Km.   14.21 Km/h 
 4  Joatka  10.60 Km.   14.13 Km/h 
 5  Alta  10.60 Km.   13.64 Km/h 
 1  Toll  31.80 Km.   14.85 Km/h 
 2  Gebre  21.20 Km.   13.71 Km/h 
 3  Bruna  10.60 Km.   14.21 Km/h 
Wheel EsquerraWheel Dreta
 1  Gel  21.20 Km.   15.24 Km/h 
 2  Tro  21.20 Km.   14.17 Km/h 
 3  Joatka  21.20 Km.   13.71 Km/h 
 1  Bruna  21.20 Km.   15.24 Km/h 
 2  Gebre  21.20 Km.   14.17 Km/h 
 3  Toll  21.20 Km.   13.71 Km/h 
 Tram/Tramo/Stretch de/from 15 Km a/to 50 Km 
Leader EsquerraLeader Dreta
 1  Alta  402.70 Km.   14.40 Km/h 
 2  Joatka  205.60 Km.   14.36 Km/h 
 3  Isa  108.50 Km.   14.12 Km/h 
 4  Mito  100.20 Km.   13.79 Km/h 
 1  Isa  666.80 Km.   14.26 Km/h 
 2  Zessa  124.80 Km.   14.18 Km/h 
 3  Mito  25.40 Km.   15.24 Km/h 
Swing EsquerraSwing Dreta
 1  Mito  264.00 Km.   14.04 Km/h 
 2  Alta  225.70 Km.   13.89 Km/h 
 3  Gebre  158.70 Km.   15.07 Km/h 
 4  Joatka  99.80 Km.   14.64 Km/h 
 1  Zessa  291.10 Km.   14.79 Km/h 
 2  Alta  164.60 Km.   14.50 Km/h 
 3  Mito  148.90 Km.   14.27 Km/h 
 4  Joatka  125.00 Km.   13.61 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Oslo  268.30 Km.   14.23 Km/h 
 2  Gel  142.50 Km.   13.90 Km/h 
 3  Gebre  102.40 Km.   14.59 Km/h 
 4  Mito  88.80 Km.   14.72 Km/h 
 5  Toll  34.40 Km.   14.23 Km/h 
 1  Bruna  198.20 Km.   14.77 Km/h 
 2  Mito  113.50 Km.   13.98 Km/h 
 3  Toll  102.40 Km.   14.59 Km/h 
 4  Joatka  65.70 Km.   13.98 Km/h 
 5  Zessa  41.70 Km.   14.98 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Tro  246.20 Km.   13.60 Km/h 
 2  Gebre  158.80 Km.   14.55 Km/h 
 3  Gel  112.10 Km.   14.69 Km/h 
 4  Oslo  108.40 Km.   13.93 Km/h 
 5  Toll  31.70 Km.   14.86 Km/h 
 1  Bruna  176.70 Km.   14.14 Km/h 
 2  Toll  127.10 Km.   14.53 Km/h 
 3  Joatka  117.90 Km.   14.23 Km/h 
 4  Oslo  57.10 Km.   14.58 Km/h 
 5  Mito  50.80 Km.   16.04 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Tro  254.70 Km.   14.31 Km/h 
 2  Gel  254.00 Km.   14.15 Km/h 
 3  Oslo  113.90 Km.   14.70 Km/h 
 4  Gebre  57.70 Km.   12.92 Km/h 
 1  Bruna  149.30 Km.   13.76 Km/h 
 2  Joatka  91.50 Km.   14.60 Km/h 
 3  Gel  45.40 Km.   13.83 Km/h 
 4  Toll  37.70 Km.   12.57 Km/h 
 5  Tro  31.70 Km.   14.86 Km/h 
Wheel EsquerraWheel Dreta
 1  Gebre  282.30 Km.   13.88 Km/h 
 2  Tro  224.60 Km.   14.87 Km/h 
 3  Oslo  145.90 Km.   14.26 Km/h 
 4  Gel  132.50 Km.   14.10 Km/h 
 1  Bruna  242.00 Km.   14.21 Km/h 
 2  Toll  183.80 Km.   14.07 Km/h 
 3  Joatka  86.10 Km.   14.55 Km/h 
 4  Gel  63.40 Km.   14.74 Km/h 
 5  Oslo  45.40 Km.   13.55 Km/h 
 Tram/Tramo/Stretch des de/desde/from 50 Km 
 T O T A L 
Leader EsquerraLeader Dreta
 1  Alta  402.70 Km.   14.40 Km/h 
 2  Joatka  205.60 Km.   14.36 Km/h 
 3  Isa  172.10 Km.   14.20 Km/h 
 4  Mito  100.20 Km.   13.79 Km/h 
 1  Isa  666.80 Km.   14.26 Km/h 
 2  Zessa  156.60 Km.   14.11 Km/h 
 3  Mito  25.40 Km.   15.24 Km/h 
 4  Alta  21.20 Km.   15.59 Km/h 
 5  Joatka  10.60 Km.   13.64 Km/h 
Swing EsquerraSwing Dreta
 1  Mito  327.60 Km.   14.10 Km/h 
 2  Alta  225.70 Km.   13.89 Km/h 
 3  Gebre  158.70 Km.   15.07 Km/h 
 4  Joatka  99.80 Km.   14.64 Km/h 
 1  Zessa  322.90 Km.   14.80 Km/h 
 2  Alta  196.40 Km.   14.39 Km/h 
 3  Mito  148.90 Km.   14.27 Km/h 
 4  Joatka  125.00 Km.   13.61 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Oslo  268.30 Km.   14.23 Km/h 
 2  Gel  174.30 Km.   13.89 Km/h 
 3  Gebre  102.40 Km.   14.59 Km/h 
 4  Mito  88.80 Km.   14.72 Km/h 
 5  Tro  46.60 Km.   15.16 Km/h 
 1  Bruna  230.00 Km.   14.64 Km/h 
 2  Toll  113.00 Km.   14.56 Km/h 
 3  Mito  113.50 Km.   13.98 Km/h 
 4  Joatka  76.30 Km.   14.36 Km/h 
 5  Gebre  45.00 Km.   14.09 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Tro  267.40 Km.   13.61 Km/h 
 2  Gebre  169.40 Km.   14.69 Km/h 
 3  Gel  122.70 Km.   14.64 Km/h 
 4  Oslo  108.40 Km.   13.93 Km/h 
 5  Joatka  36.00 Km.   14.40 Km/h 
 1  Bruna  187.30 Km.   14.14 Km/h 
 2  Toll  158.90 Km.   14.59 Km/h 
 3  Joatka  117.90 Km.   14.23 Km/h 
 4  Oslo  57.10 Km.   14.58 Km/h 
 5  Mito  50.80 Km.   16.04 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Tro  254.70 Km.   14.31 Km/h 
 2  Gel  254.00 Km.   14.15 Km/h 
 3  Oslo  113.90 Km.   14.70 Km/h 
 4  Gebre  57.70 Km.   12.92 Km/h 
 1  Bruna  149.30 Km.   13.76 Km/h 
 2  Joatka  91.50 Km.   14.60 Km/h 
 3  Gel  45.40 Km.   13.83 Km/h 
 4  Toll  37.70 Km.   12.57 Km/h 
 5  Tro  31.70 Km.   14.86 Km/h 
Wheel EsquerraWheel Dreta
 1  Gebre  282.30 Km.   13.88 Km/h 
 2  Tro  245.80 Km.   14.81 Km/h 
 3  Gel  153.70 Km.   14.24 Km/h 
 4  Oslo  145.90 Km.   14.26 Km/h 
 5  Joatka  21.20 Km.   13.71 Km/h 
 1  Bruna  263.20 Km.   14.29 Km/h 
 2  Toll  205.00 Km.   14.03 Km/h 
 3  Joatka  86.10 Km.   14.55 Km/h 
 4  Gel  63.40 Km.   14.74 Km/h 
 5  Oslo  45.40 Km.   13.55 Km/h 

Kobalaq Equip de gossos de trineu - 2006